प्रिस्क्रिप्शन व बिलाशिवाय औषध विक्री करणा-या औषध विक्रेत्यांविरुध्द कारवाई

नाशिक (प्रतिनिधी): कोव्हिड १९ आजाराच्या पार्श्वभुमीवर अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत औषध निरीक्षकांनी जुने नाशिक भागातील काही औषध विक्रेत्यांची तपासणी केली असता प्रिस्किप्शन व बिलाशिवाय औषध विक्री करत असल्याचे आढळून आले. त्यापैकी दोन औषध विक्रेत्यांची औषध विक्री तात्काळ थांबविण्यात आली. आणि इतर तीन औषध विक्रेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात येत आहेत.

त्यांच्यावर औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० नुसार पुढील कारवाई घेण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त दुष्यंत भामरे यांनी एका शासकीय प्रसिध्दी पत्रकान्वये दिली आहे. अशा प्रकारे कुठल्याही वर्गीकृत औषधांची डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय व बिला शिवाय औषध विक्री औषध विक्रेत्यांनी करु नये व तसे आढळल्यास त्यांचेविरुध्द कडक कारवाई करण्यात येईल तसेच ग्राहकांनी सुध्दा डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय व चिट्ठीशिवाय स्वयंउपचार करु नये, असे आवाहन सहआयुक्त दुष्यंत भामरे यांनी केले आहे.

Loading

The Title "Nashik Calling" is approved by Office Of The Registrar Of Newspapers For India (Ministry Of Information And Broadcasting). RNI: MAHMAR51790