लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार व राजकीय पक्ष यांच्या खर्चावर राहणार निवडणूक आयोगाची नजर

नाशिक (प्रतिनिधी): भारत निवडणूक आयोगाकडून लवकरच लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे. निवडणुका मुक्त, पारदर्शक, निर्भय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून भारत निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शक सूचना व आदेश वेळोवेळी निर्गमित केलेले आहेत.

या पार्श्वभूमिवर नाशिक जिल्हयात उमेदवार, राजकीय पक्ष यांचे निवडणूक खर्चाचे संनियंत्रण, परीक्षण करणेकामी पूर्वतयारी करण्यात येत आहे. अशी माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जलज शर्मा यांनी दिली आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रति उमेदवार 95 लक्ष रुपये इतकी कमाल खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे. निवडणुकीदरम्यान सदर खर्च मर्यादेचे पालन होण्याचे दृष्टीकोनातून उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याचे दिनांकापासून विहित नमुन्यात दैनंदिन निवडणूक खर्च संबंधित समन्वय अधिकारी यांचेकडे सादर करावा लागणार आहे.

निवडणूक कार्यक्रम दरम्यान गैरप्रकार रोखणेकामी विधानसभा मतदार संघनिहाय प्रत्येकी  6- स्थायी निगराणी पथके (Static Surveillance Team), 4-भरारी पथके (Flying Squad Team), 2-चलचित्र निगराणी पथके (Video Surveillance Team), 1-चलचित्र निरीक्षण पथक (Video Viewing Team) तैनात केली जाणार आहेत.

ही पथके राजकीय सभा, रॅली यासारख्या प्रत्येक कार्यक्रमावर सूक्ष्म नजर ठेवणार असून या प्रत्येक बाबीचे व्हिडीओ चित्रीकरण करणार आहेत. सदरच्या व्हिडीओ चित्रीकरणाची सी. डी. सर्वसामान्य नागरिकांना विहित शुल्क अदा करुन उपलब्ध करुन दिल्या जातील. सदर पथकातील कर्मचाऱ्यांचे आदेश जिल्हा निवडणूक कार्यालयाकडून निर्गमित करण्यात आले असून त्यांचे प्रशिक्षण 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी महाकवी कालिदास कलामंदिर, नाशिक येथे घेण्यात आले आहे.

भारत निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीतील उमेदवारांचे खर्चाचे परीक्षण करणेकामी भारतीय राजस्व सेवेतील अधिकाऱ्यांची नेमणूक खर्च निरीक्षक म्हणून केली जाते. सदर अधिकारी संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम कालावधीत पूर्ण वेळ उपस्थित राहून सर्व विधानसभा मतदार संघनिहाय दैनंदिन खर्चाकरिता नेमलेल्या समन्वय अधिकारी यांचेकडून आढावा घेणार आहेत. तसेच निवडणूक खर्चाबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीची पडताळणी करणार आहेत.

मतदारांना निवडणूक खर्च वा अन्य निवडणूकविषयक तक्रारीकरिता मा. निवडणूक आयोगाने C-Vigil app उपलब्ध करुन दिले असून त्याद्वारे मतदार ऑनलाईन पध्दतीने आपल्या तक्रारी नोंदवू शकतील. सदर प्राप्त तक्रारीवर भरारी पथकाद्वारे त्वरित योग्य ती कार्यवाही केली जाणार आहे.

एकंदरीत मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 पार पाडण्याचे दृष्टीकोनातून नाशिक जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने आवश्यक पूर्वतयारी पूर्ण केलेली असून नागरिकांनी कुठल्याही प्रलोभनाला बळी न पडता आपला मतदानाचा अधिकार बजवावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जलज शर्मा यांनी केले आहे.

Loading

The Title "Nashik Calling" is approved by Office Of The Registrar Of Newspapers For India (Ministry Of Information And Broadcasting). RNI: MAHMAR51790